Úřední deska

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

vyvěšeno 6.10.2018 sejmuto

Oznámení o konání voleb

vyvěšeno 20.9.2018 sejmuto

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

vyvěšeno 6.9.2018 sejmuto

Jmenování zapisovatele

vyvěšeno 25.8.2018 sejmuto

Stanovení počtu a sídla okrsků

vyvěšeno 21.8.2018 sejmuto

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno 6.8.2018 sejmuto

Oznámení o konání voleb
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele
Stanovení počtu a sídla okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Hlášení pověřence GDPR

vyvěšeno 25.04.2018 sejmuto

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 – r. 2016

vyvěšeno 16.2.2017 sejmuto zodpovídá Ing. Bohumil Linhart

Poskytnutní informací – Třídění odpadu

č.j. OUK 47/2017 – vyžádaná informace je obsahem přiloženého souboru pdf
vyvěšeno 10.4.2017 sejmuto zodpovídá Ing. Bohumil Linhart