Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

20240523-Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-Evropskeh-parlamentu

zveřejněno 23.05.2024

Oznámení o době a místě konání voleb

20220912-Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-20220912085449

zveřejněno 8.09.2022

Zaregistrované kandidátní listiny na volby do zastupitelstev obcí

20220809-Zaregistrovane-kandidatni-listiny-na-volby-do-zastupitelstev-obci

zveřejněno 9.08.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, pro volby do zastupitelstev obcí

20220726-Stanoveni-minimalniho-poctu clenu-20220726120958

zveřejněno 20.07.2022

Poskytnutí informace dle zákona č. 106,1999 Sb.- 1/2022,

zveřejněno 10.01.2022

Oznámení o době a místě konání voleb

20200918-Volby-2020-200918135757_0001

zveřejněno 09.09.2020

Hejtmanka Jihočeského kraje: Děkuji všem starostům za skvělou práci

20200516-Podekovani_starostum_obci

zveřejněno 16.05.2020

Poskytnutí informace dle zákona č. 106,1999-2020,

zveřejněno 13.01.2020

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

vyvěšeno 6.10.2018 sejmuto

Oznámení o konání voleb

vyvěšeno 20.9.2018 sejmuto

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

vyvěšeno 6.9.2018 sejmuto

Jmenování zapisovatele

vyvěšeno 25.8.2018 sejmuto

Stanovení počtu a sídla okrsků

vyvěšeno 21.8.2018 sejmuto

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno 6.8.2018 sejmuto

Oznámení o konání voleb
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele
Stanovení počtu a sídla okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Hlášení pověřence GDPR

vyvěšeno 25.04.2018 sejmuto

Poskytnutní informací – Třídění odpadu

č.j. OUK 47/2017 – vyžádaná informace je obsahem přiloženého souboru pdf
vyvěšeno 10.4.2017 sejmuto zodpovídá Ing. Bohumil Linhart