Český svaz včelařů

Včelařství je jeden z mála oborů lidské činnosti, který svým působením nenarušuje a nezhoršuje životní prostředí. Člověk z přírody dostává produkty, aniž by přírodě cokoli bral. Včela a krajinné prostředí jsou od sebe neoddělitelné. Svou opylovací činností na kvetoucích rostlinách se aktivně podílí na uchování rozmanitosti zeleně pro další generace. Je její zásluhou, že nedochází v krajině k druhovým přesunům ve prospěch větrosnubných druhů rostlin. I její pasivní úloha na úseku ochrany životního prostředí má nezastupitelnou roli. Včela je velmi citlivá na některé škodlivé látky a sběrem pylu dokáže diagnostikovat velkou oblast prostředí kolem stanoviště. I dnes tento sympatický hmyz fascinuje mnoho lidí, a to nejen proto, že žije mírumilovně po tisících ve spořádané sociální struktuře, ale protože žije, aniž by loupil nebo dokonce zabíjel. Včely se totiž převážně živí pylem a nektarem, tedy produkty vylučovanými rostlinami, které by jinak zůstaly nevyužity. Kromě včely medonosné neexistuje žádná jiná, člověkem chovaná skupina zvířat, kterým se pro užitek berou zásoby krmiva.
   V Kladrubech má včelaření dlouholetou tradici. V současné době jsou včelaři z Kladrub organizováni v základní organizaci Českého svazu včelařů ve Střelských Hošticích. (Současný Český svaz včelařů – ČSV) je dobrovolným občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství. Působnost Českého svazu včelařů se vztahuje na území České republiky. Organizačními jednotkami jsou základní organizace (ZO), které sdružují včelaře z jednotlivých katastrálních území a kromě společenské a kulturní funkce zajišťují jejich základní potřeby, jako je distribuce léčiv na choroby včel, vyšetření včelstev, vzdělávání včelařů, administrativní úkony, atd ). ZO ČSV Střelské Hoštice, do něhož patří katastrální území obcí Dolní Poříčí, Horní Poříčí, Kladruby, Kozlov, Sedlo, Střelské Hoštice, Střelskohoštická Lhota, byla založena v roce 1934 a v současné době má kolem 36 členů, kteří se starají v průměru o 200 včelstev. Z toho Kladrubských včelařů je 10 a včelstev, se kterými včelaří, je kolem 80. S ohledem na současnou situaci ve včelaření a na velikost obce Kladruby je vidět, že zde má včelařství silné zastoupení. Doufejme, že tomu tak bude i v příštích letech.