Zastupitelstvo, komise a výbory

ZASTUPITELSTVO od 20. 10. 2022

JménoFunkce
Ing. Bohumil Linhartneuvolněný starosta
Ing. Pavel Priharaneuvolněný místostarosta
Zdeněk Binědazastupitel, předseda výboru pro koordinaci
společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti
Jana Binědovázastupitel, předseda výboru pro sociální a občanské
záležitosti
Pavel Kašpírekzastupitel, předseda kontrolního výboru
Josef Machníkzastupitel, člen výboru pro koordinaci společenské,
kulturní, sportovní a zájmové činnosti a člen výboru
pro sociální a občanské záležitosti
Lukáš Milčiczastupitel, předseda finančního výboru

Finanční výbor od 20. 10. 2022

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezení působnosti:  podílí se na rozpočtu obce

  • navrhuje výši místních poplatků
  • navrhuje rozpočtové změny
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • plní další finanční úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Jméno a příjmeníFunkce v komisi
Lukáš Milčicpředseda
Jana Binědováčlen
Vendula Kašpírkováčlen

Kontrolní výbor od 20. 10. 2022

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezení působnosti:  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce

  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  • dohlíží na způsob a stav čerpání obecního rozpočtu
  • dohlíží na způsob a vybírání místních poplatků
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Jméno a příjmeníFunkce v komisi
Pavel Kašpírekpředseda
Ing. Jana Priharováčlen
Hana Prokopováčlen

Výbor pro sociální a občanské záležitosti od 20.10.2022

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezení působnosti:

  • plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Jméno a příjmeníFunkce v komisi
Jana Binědovápředseda
Josef Machníkčlen
Marie Paroubkováčlen

Výbor pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti od 20. 10. 2022

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezení působnosti:

  • plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Jméno a příjmeníFunkce v komisi
Zdeněk Binědapředseda
Václav Pavloviččlen
Josef Machníkčlen