Zastupitelstvo, komise a výbory

ZASTUPITELSTVO

Jméno Funkce
Ing. Bohumil Linhart neuvolněný starosta
Ing. Pavel Prihara neuvolněný místostarosta
Zdeněk Biněda zastupitel, předseda výboru pro koordinaci
společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti
Martin Holý zastupitel, předseda výboru pro sociální a občanské
záležitosti
Pavel Kašpírek zastupitel, předseda kontrolního výboru
Josef Machník zastupitel, člen výboru pro koordinaci společenské,
kulturní, sportovní a zájmové činnosti a člen výboru
pro sociální a občanské záležitosti
Vlastimil Opatrný zastupitel, předseda finančního výboru

Finanční výbor

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezen působnosti:  podílí se na rozpočtu obce

 • navrhuje výši místních poplatků
 • navrhuje rozpočtové změny
 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a
 • plní další finanční úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
  finančními prostředky obce

  Jméno a příjmení Funkce v komisi
  Vlastimil Opatrný předseda
  Jana Binědová člen
  Vendula Kašpírková člen

Kontrolní výbor

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezen působnosti:  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce

 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a
  obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
 • dohlíží na způsob a stav čerpání obecního rozpočtu
 • dohlíží na způsob a vybírání místních poplatků
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
  Jméno a příjmení Funkce v komisi
  Pavel Kašpírek předseda
  Ing. Jana Priharová člen
  Hana Prokopová člen

Výbor pro sociální a občanské záležitosti

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezení působnosti:

 • plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
  Jméno a příjmení Funkce v komisi
  Martin Holý předseda
  Josef Machník člen
  Marie Paroubková člen

Výbor pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti

Zřizovatel: zastupitelstvo obce
Vymezení působnosti:

 • plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
  Jméno a příjmení Funkce v komisi
  Zdeněk Biněda předseda
  Miroslav Herák člen
  Josef Machník člen