Sběrný dvůr Katovice pro občany obce Kladruby

Občané s trvalým bydlištěm v naší obci mohou bezplatně odkládat objemný a nebezpečný odpad ve sběrném dvoře v Katovicích, na adrese Nádražní 436, 387 11 Katovice.

Kontakt:

  • p. Kolářík, 724 181 044
  • p. Marek, 778 547 976

Na sběrný dvůr je možno odkládat jakékoliv odpady včetně nebezpečných (např. barvy, laky, pesticidy, autobaterie, lednice apod.) v přiměřeném množství. Pozn.: za přiměřené množství se obvykle považuje cca přívěsný vozík za osobní automobil.

Kromě toho je možné do sběrného dvora přivážet i odpady stavební, zeminu a stavební odpad s obsahem azbestu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o komunální odpady, zastupitelstvo městyse Katovice schválilo ceník, podle nějž bude občanům za uložení stavebních odpadů účtováno. Úhrada pokrývá náklady na odvoz a likvidaci toho typu odpadů.

Ceník za uložení stavebních odpadů a zeminy

17 01 02 Cihly 2 Kč/kg
17 01 07 Stavební suť netříděná 2 Kč/kg
17 06 01 Izolační materiály obsahující azbest (eternit) 6 Kč/kg
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 6 Kč/kg
20 02 02 Zemina a kamení 1,50 Kč/kg
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozní doba v letním období (květen-říjen):

  • pondělí  10 – 14 h
  • středa   13 – 17 h
  • pátek    13 – 17 h
  • sobota    9 – 13 h

Provozní doba během zimního období (listopad-březen):

  • pondělí          10 – 14 h
  • středa a pátek   12.30 – 16.30 h
  • sobota           9 – 13 h

Bližší informace zde.